5 Plugin slideshow images đẹp cho wordpress

Meta Slider

meta-slider-plugin

Meta trượt là một plugin mà bạn lựa chọn giữa bốn thanh trượt jQuery – Nivo Slider (đáp ứng, 16 hiệu ứng chuyển tiếp, bốn chủ đề), Coin trượt (bốn hiệu ứng chuyển tiếp), Flex trượt 2 (đáp ứng, hai hiệu ứng chuyển tiếp, chế độ băng chuyền ), Slides Responsive (đáp ứng, hiệu ứng mờ dần chỉ).

DEMO   TẢI VỀ

Soliloquy Lite

soliloquy-slider-plugin-700x225

DEMO   TẢI VỀ

LenSlider

lenslider-plugin-700x225

Đối với một plugin miễn phí, Len trượt là một gói rắn. Không chỉ bạn có thể tạo thanh trượt cho hình ảnh, bạn cũng có thể có bài viết, các trang và chuyên mục.

Có năm skin mặc định và một loạt các lựa chọn cho vị trí thanh trượt của bạn, thiết lập chiều rộng và chiều cao của nó và bao gồm cả hình thu nhỏ.

DEMO   TẢI VỀ

Cyclone Slider 2

cyclone-slider-2-plugin-700x226

DEMO   TẢI VỀ

FlexSlider

flexslider-plugin

Plugin này của WooThemes là khó sử dụng để thiết lập, nhưng khi bạn đã có nó lên và chạy nó cung cấp một loạt các thanh trượt đẹp tối giản (cơ bản, băng chuyền, video, nắp trượt với hình ảnh thu nhỏ và chuyển hướng).

DEMO   TẢI VỀ