Home / WordPress / Hướng dẫn / Bài 17 : Thiết lập và quản lý bình luận trong WordPress

Bài 17 : Thiết lập và quản lý bình luận trong WordPress

Thiết lập quản lý bình luận trong WordPress

Cách duyệt, xem và kiểm tra bình luận trong WordPress

Bước 1 : Xem và kiểm tra các bình luận của độc giả ở chế độ chờ duyệt

  • Cài đặt bản tiếng Anh: Bạn vào CommentsPending . (hình 2.1 )
  • Cài đặt bản tiếng Việt:  Bạn vào Phản hồi > Chờ xét duyệt . (hình 2.2 )

bai-15-thiet-lap-va-quan-ly-binh-luan-trong-wordpress-3-1

Hình 2.1. Xem và kiểm tra các bình luận của độc giả ở chế độ chờ duyệt.

bai-15-thiet-lap-va-quan-ly-binh-luan-trong-wordpress-3-2

Hình 2.2 Xem và kiểm tra các bình luận của độc giả ở chế độ chờ duyệt.

Bước 2 : Duyệt bình luận ( comment ).

  • Cài đặt bản tiếng Anh:  Bạn ấn vào nút Approve để duyệt bình luận mà bạn muốn duyệt . (hình minh họa 3.1 )
  • Cài đặt bản tiếng Việt:  Bạn ấn vào nút Chấp nhận để duyệt bình luận mà bạn muốn duyệt.  (hình minh họa 3.2 )

Nếu bạn không muốn hiển thị hay xóa bình luận đó thì có thể ấn vào Spam hoặc Thùng rác (Trash).

bai-15-thiet-lap-va-quan-ly-binh-luan-trong-wordpress-4-4 

Hình 3.1  Không hiển thị hoặc xóa bình luận trong WordPress

bai-15-thiet-lap-va-quan-ly-binh-luan-trong-wordpress-4-2

Hình 3.2. Không hiển thị hoặc xóa bình luận trong WordPress.

  • Cài đặt bản tiếng Anh:  Nếu bạn muốn bình luận của họ sẽ được hiển thị ngay mà không cần chờ duyệt thì có thể vào Setting -> Discussion -> Before a comment appears và bỏ chọn 2 dòng. (Hình minh họa 4.1)
  • Cài đặt bản tiếng Việt:  Nếu bạn muốn bình luận của họ sẽ được hiển thị ngay mà không cần chờ duyệt thì có thể vào Cài đặt -> Thảo luận -> Trước khi phản hồi được đăng và bỏ chọn 2 dòng. (Hình minh họa 4.2)

bai-15-thiet-lap-va-quan-ly-binh-luan-trong-wordpress-4-8

Hình 4 .1. Hiển thị bình luận mà không cần chờ xét duyệt.

bai-15-thiet-lap-va-quan-ly-binh-luan-trong-wordpress-5

Hình 4.2. Hiển thị bình luận mà không cần chờ xét duyệt.

Cấm các từ nhạy cảm khi bình luận trong WordPress

  •  Cài đặt bản tiếng Anh : Bạn vào Setting > Discussion >  mục Comment Blacklist. (hình minh họa 5.1 )
  • Cài đặt bản tiếng Việt  :  Bạn vào Cài đặt > Thảo luận > mục Danh sách đen các phản hồi. (hình minh họa 5.2 )

Tùy chọn này giúp bạn loại bỏ một số bình luận có những từ nhạy cảm ví dụ như : sex,xxx, mày, tao, chó,… bạn có thể cấm độc giả sử dụng từ đó.

bai-15-thiet-lap-va-quan-ly-binh-luan-trong-wordpress-4-9

Hình 5.1 . Cấm các từ nhạy cảm khi bình luận trong WordPress (tiếng anh).

bai-15-thiet-lap-va-quan-ly-binh-luan-trong-wordpress-6

 Hình 5.2 . Cấm các từ nhạy cảm trong WordPress (tiếng việt).

Avatar hiển thị ở bình luận

Bạn muốn sở hữu avatar riêng ?

Cách 1 : Bạn vào trang chủ của Gavatar tại dịch vụ http://gravatar.com/ và đăng ký tài khoản.

Cách 2 : Bạn đăng nhập bằng tài khoản wordpress.com.

>> Sau đó thêm email cần gắn avatar lên và upload từ máy tính .

Lưu ý giúp mình :

  • Cài đặt bản tiếng Anh : Bạn phải chắn rằng email của bạn khi bạn truy nhập vào Users  > Your Profile có sử dụng email trùng với email đã đăng ký nhé ! ( Hình minh họa 6.1 )
  • Cài đặt bản tiếng Việt : Bạn truy nhập vào Thành viên > Hồ sơ thành viên. ( Hình minh họa 6.2)

bai-15-thiet-lap-va-quan-ly-binh-luan-trong-wordpress-4-10

Hình 6.1. Sửa Avatar trong trang Thành viên (tiếng Anh)

bai-15-thiet-lap-va-quan-ly-binh-luan-trong-wordpress-7

Hình 6.2. Sửa Avatar trong trang Thành viên (tiếng Việt)

Phòng chống spam trong bình luận

Có nhiều Plugin hỗ trợ tránh tình trạng bị spam bình luận website của bạn, bạn hãy cài plugin Akismen với một số plugin cần thiết nhất như : JetPack, Akismet, Advanced TinyMCE, SEO by Yoast , iThemes Security ,.. về phần hướng dẫn cài Plug Akismen mình sẽ hướng dẫn ở một bài riêng để các bạn cài đặt nhé.

(Đón xem link hướng dẫn Akismet  … trong bài viết sau)

Check Also

Hướng dẫn tích hợp Google Form vào web WordPress

Ngoài việc bạn chia sẻ link biểu mẫu cho người khác của bạn để thu thập …