Cách lấy lại mật khẩu admin cho WordPress

B1. Xác đinh cơ sở dữ liệu của website bạn

Bạn cần phải biết tên cở sở dữ liệu của website bạn.Để còn chỉnh sửa mà lấy lại mật khẩu. Cách tốt nhất bạn mở file wp-config.php nằm ở thư mục root để xem tên cơ sở dữ liệu qua dòng:

define(‘DB_NAME’, ‘THEGIOITINHOC’);

B2 . Mở cở sở dữ liệu của bạn

Tất nhiên bạn phải có tài khoản cpanel quản trị hosting rồi. Bạn tìm đến phpMyAdmin trong cpanel để vào database của web.

phpmyadmin

Tiếp theo hãy mở database lên rồi bạn tìm bảng wp-users và chọn chọn Browse sau đó edit tên tài khoản của bạn.

resetpassword

Sau khi bạn chọn edit tài khoản của bạn lên hãy thay giá trị user_pass bằng dòng sau và nhấn Go.

resetpassword2

Như vậy bạn đã hoàn thành các bước lấy lại mật khẩu wordpress. Bây giờ tài khoản của bạn sẽ có password là 123456 . việc còn lại bạn login vào admin và edit lại password của bạn. Thủ thuật nhỏ những sẽ có ích cho những bạn chưa biết.

Lưu ý: Ngoài việc các bạn cũng có thể không cần thay bằng chuỗi kí tự như trên, mà là gõ mật khẩu và chọn Function là “MD5″ cũng được. Chúc các bạn thành công!