Win 7

Hướng dẫn sử dụng Win 7 toàn tập Tiếng Việt

Nội dung Ebook: Gồm 6 phần Phần 1: Tìm link tải Windows 7 và xử lý bộ cài 1. Sự khác biệt Windows 32 bit và 64 bit 2. So sánh các phiên bản Windows 7 3. Một số link cho tải Windows 7 4. Rút ngắn thời gian down …

Đọc thêm