Home / Hệ điều hành / Linux / Cấu hình sendmail trên Ubuntu để gửi mail từ server

Cấu hình sendmail trên Ubuntu để gửi mail từ server

Cấu hình sendmail trên Ubuntu để gửi mail từ server

 

Đầu tiên bạn cần chỉnh lại hostname và file hosts cho chính xác.

Cài đặt sendmail

sudo apt-get install sendmail

Cấu hình sendmail

sendmailconfig

Khi được hỏi thì trả lời Yes (y)

Khởi động lại Apache

sudo service apache2 restart

Kiểm tra sendmail

echo "Subject: test" | /usr/lib/sendmail -v admin@thegioitinhoc24h.com

Check Also

Thế giới tin học – tự động sao lưu toàn bộ website WordPress

Số người xem bài viết 102 Thế giới tin học – tự động sao lưu …