Home / Lập trình / Pascal / Chương trình Tubo Pascal 7.0 và Free Pascal 32 bit

Chương trình Tubo Pascal 7.0 và Free Pascal 32 bit

the gioi tin hoc , pascal

Đối với những bài cơ bản trong chương trình học ở trường thì các em chỉ cần cài bộ Tubo Pascal 7.0 là đủ. Đối với những bài với bộ dữ liệu lớn thì nên dùng Free Pascal. sau đây là 2 file cài đặt cho chương trình. các em tải về cài đặt.

(Nếu em không biết cài đặt thì tải Turbo Pascal về máy, rồi giải nén ra nhé xong rồi vào mục BIN chọn TURBO.EXE nhé. Nếu bị lỗi nhấn OK)

Tải Free Pascal về cài đặt