Home / Các khóa học / Thiết kế web bằng wordpress

Thiết kế web bằng wordpress

Khai giảng Thiết kế web doanh nghiệp tháng 4 và tháng 5

Khai giảng Thiết kế web doanh nghiệp WordPress là gì? Thiết kế web bằng wordpress sẽ xây dựng được website hoàn chỉnh, bảo mật cao mà không cần biết lập trình. WordPress có thể làm được website cá nhân, website thương mại điện tử (web bán hàng, tin tức, bán …

Đọc thêm

Thiết kế web doanh nghiệp

Giới thiệu lớp Thiết kế web bằng WordPress WordPress là gì? Thiết kế web bằng wordpress sẽ xây dựng được website hoàn chỉnh, bảo mật cao mà không cần biết lập trình. WordPress có thể làm được website cá nhân, website thương mại điện tử (web bán hàng, tin tức, bán …

Đọc thêm