Công cụ hỗ trợ chèn Youtube TinyMCE Advanced


TinyMCE Advanced – editor cho WordPress Khi bạn sử dụng plugin TinyMCE Advanced thì nó sẽ bổ sung khá nhiều nút soạn thảo bao gồm như: chỉnh font chữ, chỉnh kích thước chữ, chèn video, chèn bảng, chèn hình cười (emotion)                                                    https://www.fshare.vn/file/SMF2Q6FDC9Z1
Plugin quảng cáo chạy 2 bên website


Plugin quảng cáo chạy 2 bên website  Setttings  >  Float Left Right Advertising  để thiết lập cho banner quảng cáo. Active Plugin: Chọn Yes để kích hoạt hiển thị plugin này, No để tắt Show ads if client screen width: Hiển thị ở chế độ màn hình… Read More