Giáo trình học Access 2010 tiếng Việt

Access là 1 trong những công cụ trong bộ phần mềm tin học văn phòng Office của Microsoft được sử dụng nhiều tại Việt Nam. Tuy hiện tại access không còn được phổ biến như xưa nhưng vẫn còn nhiều người sử dụng và được học trong tin học văn phòng trình độ B.

Đây là bộ giáo trình office access 2010 tiếng Việt do chính Microsoft hướng dẫn bằng tiếng Việt với hình ảnh hướng dẫn giải thích chi tiết giúp bạn có thể dễ dàng làm quen và nắm bắt các tính năng của phần mềm này.

Giáo trình sẽ gồm có 9 chương

  • Chương 1 TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 2010
  • Chương 2 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
  • Chương 3 TOÁN TỬ – HÀM – BIỂU THỨC
  • Chương 4 QUERY-TRUY VẤN DỮ LIỆU
  • Chương 5 FORM-BIỂU MẪU
  • Chương 6 REPORT – BÁO CÁO
  • Chương 7 MACRO – TẬP LỆNH
  • Chương 8 MODULE

http://www.mediafire.com/file/v3hln74db412lox/www.thegioitinhoc24h.com_GiaoTrinhAccess2010.rar