Hướng dẫn cách nén và giải nén file với WinRAR

Đối với các bạn dùng máy tính lâu năm thì các file dạng .rar, .zip và kể cả .iso là khá quen thuộc rồi. Khi bạn download trên mạng về hoặc được bạn bè gửi cho qua mail hầu hết đều có định dạng này. Vậy phần mềm nào đã tạo ra nó và có thể đọc được nó thì với những bạn mới sử dụng máy tính chắc đang tò mò muốn biết rồi  . Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm tạo ra các file nén với đuôi .rar, .zip này nhé ! Phần mềm mình nói đến ở đây chính là phần mềm giải nén file WinRAR.

Phần mềm WinRAR là một chương trình giúp nén và giải nén các tập tin dạng nén, các tập tin này được nén bằng một kỹ thuật đặc biệt làm cho kích thước nhỏ lại và chỉ còn là 1 file duy nhất để thuận tiện trong việc lưu trữ hoặc trao đổi trên mạng internet. Đặc biệt, WinRAR có thể nén cùng lúc nhiều tập tin hoặc thư mục lại thành một tập tin nén duy nhất để giúp cho việc lưu trữ hoặc gửi file qua mail được thuận tiện.

Để cài đặt phần mềm này bạn tải WinRAR tại trang Web http://www.win-rar.com/download.html. Cài đặt WinRAR cũng giống như cài đặt các chương trình phần mềm thông dụng khác.

Cách sử dụng các chức năng cơ bản của WinRAR

Hướng dẫn tạo tập tin nén

Sau khi cài đặt, các chức năng cơ bản của WinRAR sẽ luôn xuất hiện trên menu phải chuột khi click vào bất cứ tập tin hay thư mục nào. Chức năng này giúp tạo nhanh một tập tin nén từ các tập tin hay thư mục đang chọn.

Thêm vào tập tin nén…(Add to archive…): Thêm tập tin, thư mục vào chương trình WinRAR, nó sẽ hiển thị 1 bảng điều khiển để tạo tập tin nén với nhiều lựa chọn khác.

Thêm vào”Tên_tập_tin.rar” (Add to “Tên_tập_tin.rar”): Tạo nhanh tập tin nén và lấy tên của chính đối tượng được chọn.

Nén và mail… (Compress and email…): Mở chương trình WinRAR để tạo tập tin nén và sau đó gửi tập tin nén này thông qua Email.

Nén vào”Tên_tập_tin.rar” và mail (Compress to “Tên_tập_tin.rar” and email): Tạo nhanh tập tin nén, lấy tên của chính đối tượng được chọn và sau đó gửi tập tin nén này thông qua Email.

Tùy chọn cơ bản cho tập tin nén

Khi bạn chọn Thêm vào tập tin nén sẽ hiện lên bảng tùy chọn như sau:

1. Đặt tên cho tập tin nén.

2. Chọn định dạng (phần mở rộng) cho tập tin nén, mặc định là .rar, nếu chọn .zip thì có thể mở tập tin nén này bằng các chương trình giải nén khác có hỗ trợ định dạng .zip.

3. Chọn tỉ lệ nén, Lưu trữ là chỉ lưu trữ (không nén, giữ nguyên dung lượng) và Tốt nhất là nén cao nhất (tập tin nén sẽ có dung lượng nhỏ nhất nhưng quá trình thực hiện nén và giải nén sẽ lâu nhất), Bình thường (lựa chọn tốt nhất cho dung lượng và tốc độ).

4. Định kích thước dung lượng cho tập tin nén để vừa với các thiết bị lưu trữ, có thể chọn hoặc nhập vào giá trị tùy ý. Nếu tập tin nén có dung lượng lớn thì sẽ được chia ra thành nhiều tập tin có dung lượng bằng với giá trị được chọn và được đặt số thứ tự.

5. Các lựa chọn thêm cho việc nén tập tin, nên giữ nguyên mặc định.

6. Chọn vào Duyệt (Browse) để chọn nơi lưu tập tin nén

Sau khi chọn xong các lựa chọn nhấn Ok để tiến hành tạo tập tin nén.

Cách đặt mật khẩu (Password) cho tập tin nén

Trong trường hợp bạn muốn bảo vệ file nén. Bạn có thể sử dụng chức năng đặt mật khẩu để mở file. Mổi khi mở tập tin nén được đặt mật khẩu thì sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu nhập mật khẩu, phải  nhập đúng mật khẩu mới giải nén được tập tin này.

  • Chọn thẻ Nâng cao (Advanced) và nhấn Đặt mật khẩu (Set password)

  • Nhập mật khẩu vào như hình bên dưới. Nhấn Đồng ý để đặt mật khẩu.

Cách giải nén các tập tin nén

Giải nén nhanh

Nhấn phải chuột vào tập tin nén và chọn:

Giải nén tập tin…(Extract files…): Giải nén vào nơi tùy chọn, sẽ xuất hiện cửa sổ cho phép chọn nơi giải nén.

Giải nén Ở đây(Extract here): Giải nén ngay tại nơi chứa tập tin nén này.

Giải nén đến”Tên_tâp_tin” (Extract to Tên_tâp_tin): Tạo một thư mục có tên giống tập tin nén và giải nén vào đó.

Nếu tập tin đặt mật khẩu phải nhập đúng mật khẩu và nhấn Ok để giải nén.

Nếu tập tin nén có nhiều phần do đặt kích thước tập tin ở mục số 4 khi nén thì khi giải nén phải để đầy đủ các phần này trong cùng 1 thư mục thì mới giải nén được. Bạn chỉ cần chọn giải nén file đầu tiên chương tình sẽ tự động tìm và ghép các phần khác lại.