Home / Đồ họa / Photoshop / Hướng dẫn cài đặt và crack photoshop CS6 full

Hướng dẫn cài đặt và crack photoshop CS6 full

Hướng dẫn cài đặt và crack photoshop CS6 full

Bước 1: Chọn Install – I have a serial number

H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng%2Bd%25E1%25BA%25ABn%2Bc%25C3%25A0i%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bv%25C3%25A0%2Bcrack%2Bphotoshop%2BCS6%2Bfull%2Bm%25E1%25BB%259Bi%2Bnh%25E1%25BA%25A5t%2B1 Hướng dẫn cài đặt và crack photoshop CS6 full

Bước 2: Chọn Ngôn Ngữ & Accept

H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng%2Bd%25E1%25BA%25ABn%2Bc%25C3%25A0i%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bv%25C3%25A0%2Bcrack%2Bphotoshop%2BCS6%2Bfull%2Bm%25E1%25BB%259Bi%2Bnh%25E1%25BA%25A5t%2B1 Hướng dẫn cài đặt và crack photoshop CS6 full

Bước 3: Ngắt Internet & Điền Key Cài đặt

Code: 1330-1642-1085-1634-7670-7031
H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng%2Bd%25E1%25BA%25ABn%2Bc%25C3%25A0i%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bv%25C3%25A0%2Bcrack%2Bphotoshop%2BCS6%2Bfull%2Bm%25E1%25BB%259Bi%2Bnh%25E1%25BA%25A5t%2B1 Hướng dẫn cài đặt và crack photoshop CS6 full

Bước 4: Ngắt kết nối Internet – Chọn Connect Later:

H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng%2Bd%25E1%25BA%25ABn%2Bc%25C3%25A0i%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bv%25C3%25A0%2Bcrack%2Bphotoshop%2BCS6%2Bfull%2Bm%25E1%25BB%259Bi%2Bnh%25E1%25BA%25A5t%2B1 Hướng dẫn cài đặt và crack photoshop CS6 full

Bước 5: Chọn Ngôn ngữ – Bản cài đặt & Install

H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng%2Bd%25E1%25BA%25ABn%2Bc%25C3%25A0i%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bv%25C3%25A0%2Bcrack%2Bphotoshop%2BCS6%2Bfull%2Bm%25E1%25BB%259Bi%2Bnh%25E1%25BA%25A5t%2B1 Hướng dẫn cài đặt và crack photoshop CS6 full
Chờ trong Giây lát & Cài đặt xong ….
H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng%2Bd%25E1%25BA%25ABn%2Bc%25C3%25A0i%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bv%25C3%25A0%2Bcrack%2Bphotoshop%2BCS6%2Bfull%2Bm%25E1%25BB%259Bi%2Bnh%25E1%25BA%25A5t%2B1 Hướng dẫn cài đặt và crack photoshop CS6 full
                                                                                           https://www.fshare.vn/file/RNO7OIBPDDJ9
P/s: Khi cài đặt xong thì crack

Hướng dẫn crack photoshop CS6

Bước 1: Download File Crack Photoshop CS6 theo link
Bước 2: Giải nén ta được 2 thư mục x64 & x86 (x86 là cho bản 32 bít nhé)

Bước 3: Tùy vào phiên bản photoshop cs6 bạn cài là 32 bit hay 64 bít mà chúng ta có cách crack khác nhau nhé

Đối với window 64bit:

– Nếu bạn chỉ cài 64 bít thì chúng ta:
Copy file amtlib.dll từ thư mục x64 theo đường dẫn: C:\Program Files\Adobe\Adobe PhotoshopCS6. Ghi đè lên File amtlib.dll có sắn & Save- Nếu bạn cài cả hai bản 32bit và 64 bít thì bạn phải làm thêm một bước nữa.
Copy file amtlib.dll từ thư mục x32 (x86) theo đường dẫn: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe PhotoshopCS6. Ghi đè lên File amtlib.dll có sẵn và lưu lại
H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng%2Bd%25E1%25BA%25ABn%2Bc%25C3%25A0i%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bv%25C3%25A0%2Bcrack%2Bphotoshop%2BCS6%2Bfull%2Bm%25E1%25BB%259Bi%2Bnh%25E1%25BA%25A5t%2B1 Hướng dẫn cài đặt và crack photoshop CS6 full

Đối với win 32bit:

Giải thích chút: Vì windows 32 bít thì bạn không thể cài bản photoshop CS6 64 bit được. Nên bạn chỉ cài được bản 32 bit. Và trong ổ C của win 32 bit cũng không có thư mục Program Files (x86) mà chỉ có Program Files thôi.

Bạn làm như sau:

Copy file amtlib.dll từ thư mục x86 theo đường dẫn: C:\Program Files\Adobe\Adobe PhotoshopCS6. Ghi đè lên File amtlib.dll có sắn & Save. (Hình minh họa trên x86 của máy tính mình, nếu win bạn là 32bit thì nó không có Program File (x86) nhé.)

H%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng%2Bd%25E1%25BA%25ABn%2Bc%25C3%25A0i%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bv%25C3%25A0%2Bcrack%2Bphotoshop%2BCS6%2Bfull%2Bm%25E1%25BB%259Bi%2Bnh%25E1%25BA%25A5t%2B1 Hướng dẫn cài đặt và crack photoshop CS6 full
                                                                                     https://www.fshare.vn/file/E2RDA3BZQIZ8