News

DẠY KÈM TIN HỌC TẠI NHÀ


Nội dung chương trình học A.Tin học cơ bản Phần 1: Kiến thức cơ bản – Tổng quan về Ms.Windows + Giới thiệu về máy tính + Giới thiệu về hệ điều hành Windows + Thao tác trong Windows Explorer – Tạo thư mục và… Read More