Thiết lập về việc đọc

Số người xem bài viết 118 Thiết lập trong phần Settings –> Reading sẽ tác động tới việc hiển thị nội dung trên website, nó có các tùy chọn như sau:

Đọc thêm

Thiết lập về viết

Số người xem bài viết 132 Thiết lập trong phần này sẽ tác động trực tiếp đến quy trình soạn và đăng nội dung của bạn trên website. Không giống với phần General, các thiết lập trong đây khá ít nên bạn không cần quá lo lắng.

Đọc thêm

Thiết lập về việc đọc

Số người xem bài viết 131 Thiết lập về việc đọc Thiết lập trong phần Settings –> Reading sẽ tác động tới việc hiển thị nội dung trên website, nó có các tùy chọn như sau:

Đọc thêm

Hướng dẫn thiết kế theme WordPress

Số người xem bài viết 178 Hướng dẫn thiết kế theme WordPress Building WordPress Theme From Scratch (English) của Rockable là một ebook thương mại hóa về thiết kế theme cho WordPress. Trong cuốn ebook này bạn sẽ hiểu được những khái niệm cơ bản về thiết kế theme cho …

Đọc thêm

Hướng dẫn CHMOD an toàn cho WordPress

Số người xem bài viết 127 Hướng dẫn CHMOD an toàn cho WordPress CHMOD là một trong bước bảo mật website PHP nói chung và WordPress nói riêng rất tốt để hạn chế các vụ tấn công trực tiếp nhằm vào mã nguồn của website như đọc các thông tin …

Đọc thêm

Chèn hộp tìm kiếm vào bài viết [shortcode]

Số người xem bài viết 181 Chèn hộp tìm kiếm vào bài viết  [shortcode] Vào file functions.php add_shortcode('wpbsearch', 'get_search_form'); Sau đó bạn sử dụng thẻ [wpbsearch] vào bài viết là hộp tìm kiếm sẽ hiển thị ra.

Đọc thêm

Plugin quảng cáo chạy 2 bên website

Số người xem bài viết 166 Plugin quảng cáo chạy 2 bên website  Setttings  >  Float Left Right Advertising  để thiết lập cho banner quảng cáo. Active Plugin: Chọn Yes để kích hoạt hiển thị plugin này, No để tắt Show ads if client screen width: Hiển thị ở chế độ màn …

Đọc thêm