plugin hỗ trợ wordpress thân thiện với mobile

plugin hiệu quả tạo website wordpress thân thiện với mobile

Any Mobile Theme Switcher

Đúng như tên gọi của nó, đây là một Plugin rất cơ bản mà các thiết bị di động sử dụng để truy cập, nó có một thiết lập cho từng phiên bản di động khác nhau

https://www.fshare.vn/file/4PYEUR3UOLPG