Home / Tag Archives: lấy lại pass admin wordpress

Tag Archives: lấy lại pass admin wordpress

Cách lấy lại mật khẩu admin cho website

Cách lấy lại mật khẩu admin cho website B1. Xác đinh cơ sở dữ liệu của website bạn. Bạn cần phải biết tên cở sở dữ liệu của website bạn.Để còn chỉnh sửa mà lấy lại mật khẩu.Cách tốt nhất bạn mở file wp-config.php nằm ở thư mục root để …

Đọc thêm