Hướng dẫn cách Import các file database dung lượng lớn trên hosting

Hướng dẫn : 1) Download bigdump tại link sau: http://www.ozerov.de/bigdump.zip https://www.fshare.vn/file/5HR3TLABFYA8 2) Tiến hành Upload file bigdump.zip và file database (.sql, .sql.zip) vào hosting của khách hàng tại đường dẫn /home/xxx/public_html 3) Giải nén file bigdump.zip 4) Chỉnh sửa file bigdump.php. Chú ý các thông… Read More