Home / Phầnmềm / Thông dụng / Tài liệu và video clip hướng bảng tương tác thông minh

Tài liệu và video clip hướng bảng tương tác thông minh

https://www.fshare.vn/file/WHE8OGZDLLWH

Tài liệu hướng đẫn bằng Video clip tren Youtube( gồm 7 phần rất cụ thể)

Hướng dẫn phần mềm tạo bài giảng tương tác ActivInspire (phần 1)

Hướng dẫn phần mềm tạo bài giảng tương tác ActivInspire (phần 2)

Tạo bài giảng tương tác ActivInspire (phần 3)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm activ inspire part 4

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire Part 5

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire part 6

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire Part 7

Check Also

Hướng dẫn tạo USB hiren's boot 15.2

The gioi tin hoc – Hướng dẫn tạo USB hiren’s boot 15.2

Số người xem bài viết 77 Win 10 PE iso, tải công cụ cứu hộ …