Tài liệu và video clip hướng bảng tương tác thông minh

https://www.fshare.vn/file/WHE8OGZDLLWH

Tài liệu hướng đẫn bằng Video clip tren Youtube( gồm 7 phần rất cụ thể)

Hướng dẫn phần mềm tạo bài giảng tương tác ActivInspire (phần 1)

Hướng dẫn phần mềm tạo bài giảng tương tác ActivInspire (phần 2)

Tạo bài giảng tương tác ActivInspire (phần 3)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm activ inspire part 4

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire Part 5

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire part 6

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire Part 7