Home / Phầnmềm / Thông dụng / Tài liệu và video clip hướng bảng tương tác thông minh

Tài liệu và video clip hướng bảng tương tác thông minh

https://www.fshare.vn/file/WHE8OGZDLLWH

Tài liệu hướng đẫn bằng Video clip tren Youtube( gồm 7 phần rất cụ thể)

Hướng dẫn phần mềm tạo bài giảng tương tác ActivInspire (phần 1)

Hướng dẫn phần mềm tạo bài giảng tương tác ActivInspire (phần 2)

Tạo bài giảng tương tác ActivInspire (phần 3)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm activ inspire part 4

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire Part 5

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire part 6

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire Part 7

Check Also

IDM 6.28 build

IDM 6.28 Full Crack – Internet Download Manager

Số người xem bài viết 63 IDM đã có phiên bản mới nhất 6.28 build 16 (14/7/2017) …