Công cụ hỗ trợ chèn Youtube TinyMCE Advanced

TinyMCE Advanced – editor cho WordPress Khi bạn sử dụng plugin TinyMCE Advanced thì nó sẽ bổ sung khá nhiều nút soạn thảo bao gồm như: chỉnh font chữ, chỉnh kích thước chữ, chèn video, chèn bảng, chèn hình cười (emotion)                                                    https://www.fshare.vn/file/SMF2Q6FDC9Z1