Home / Giáo án / giáo án cấp 2 / Thế giới tin học – Bộ giáo án điện tử tin học lớp 6 đến lớp 9 THCS

Thế giới tin học – Bộ giáo án điện tử tin học lớp 6 đến lớp 9 THCS

 Bộ giáo án điện tử tin học lớp 6 đến lớp 9

Giáo án Word tin học 6 mới nhất : THCS

Lớp 6 : HK1 : http://123link.co/1JRt

HK2 :

 

Giáo án PowerPoint

Lớp 6

HK1 :

http://123link.co/njOwE

HK2 :

http://123link.co/8ZpEO

Lớp 7

http://123link.co/D4dkA

Lớp 8

HK1 :

http://123link.co/nmyKjTgd

HK2 :

http://123link.co/EHKP

Lớp 9

HK1 :

http://123link.co/qB0HC7p

HK2 :

http://123link.co/GBkWS

Mật khẩu : thegioitinhoc24h.com