Hướng dẫn cách nén ảnh tối đa

Hướng dẫn  cách nén ảnh tối đa 

(Thế Giới Tin Học) Công cụ tối ưu hóa hình ảnh này sử dụng một hệ thống thông minh từ sự tối ưu hóa tốt nhất và các thuật toán nén thông tin để nén hình ảnh JPEG và PNG thành dung lượng nhỏ nhất có thể với cấp độ chất lượng yêu cầu.

Link: http://optimizilla.com/vi/

 Nén hình ảnh trực tuyến