Home / WordPress / Hướng dẫn / Thế giới tin học – Tự học CentOs

Thế giới tin học – Tự học CentOs

Thế giới tin học – Tự học CentOs

 

Dịch vụ mạng Linux: Chương 1 Cài đặt centos do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt các bước cài đặt, cấu hình mạng, files hệ thống Linux, demo cài đặt, các mode hoạt động của Linux.

 

http://123link.pw/UsTSOYK

http://123link.pw/HhfD4qB

http://123link.pw/Qh6L

http://123link.pw/ZZHWdk

http://123link.pw/uoiX0sS

http://123link.pw/FzdJF

http://123link.pw/rZxr

Check Also

Teamviewer-12

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng TeamViewer

Số người xem bài viết 119 TeamViewer là một phần mềm dùng để đ iều …