Monthly Archives: December 2019

Hướng dẫn chi tiết tạo tài khoản onedrive

huong-dan-chi-tiet-tao-tai-khoan-onedrive-1

Onedriver là đám mây lưu trữ dữ liệu cho người dùng thuận tiện trong việc đồng bộ trên điện thoại và cả trên web Hướng dẫn chi tiết tạo tài khoản Onedriver trên máy tính Bước 1 : Để tạo tài khoản Onedriver đầu tiên truy cập vào trang chủ …

Read More »
Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.