Monthly Archives: November 2023

Microsoft Toolkit 2.7.3 Mới nhất 2023 Active win và Office

Microsoft-Toolkit-2.7

Microsoft Toolkit 2021 là bộ công cụ mới nhất dùng để kích hoạt các phiên bản windows 10, 8, 8.1, 7 và windows vista. Kích hoạt các phiên bản Office 2007, 2010, 2013, 2016 Microsoft Toolkit là một bộ công cụ và chức năng để quản lý cấp phép, triển …

Read More »

Bài 2 Ứng xử tránh rủi ro trên mạng

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Bài 2 Ứng xử tránh rủi ro trên mạng Môi trường số mang lại nhiều cơ hội và lợi ích, nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro và thách thức. Để bảo vệ bản thân và duy trì an toàn trực tuyến, việc ứng xử tránh rủi ro trên …

Read More »

Bài 1 Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Chủ đề D ĐẠO ĐỨC , PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ VĂN HÓA ỨNG XỬ QUA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG SỐ Bài 1 Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng -Môi trường số ngày nay đang trở thành một phần không thể thiếu …

Read More »