Yearly Archives: 2023

Crack Office 2013-2024 thành công 100%

Office 2013-2024 C2R 7.7.6 _1

Crack Office 2013-2024 thành công 100% – Office 2013 – 2024 C2R Install v7 là chương trình tải và cài đặt Microsoft Office phiên bản 2013 đến 2024, tất cả các sản phẩm, bạn có thể lựa chọn sản phẩm và ngôn ngữ sử dụng theo nhu cầu. Tích hợp …

Read More »

Hướng dẫn sử dụng Office 2019 thành công 100%

office-2019

Microsoft Office 2019, là một ứng dụng soạn thảo văn bản mới nhất của Microsoft, đã được nhà phát hành cải tiến chất lượng một cách đáng kể. Nếu bạn sử dụng phiên bản đầy đủ của nó, bạn sẽ trải nghiệm được những cải tiến và tính năng mới …

Read More »

Microsoft Toolkit 2.7.3 Mới nhất 2023 Active win và Office

Microsoft-Toolkit-2.7

Microsoft Toolkit 2021 là bộ công cụ mới nhất dùng để kích hoạt các phiên bản windows 10, 8, 8.1, 7 và windows vista. Kích hoạt các phiên bản Office 2007, 2010, 2013, 2016 Microsoft Toolkit là một bộ công cụ và chức năng để quản lý cấp phép, triển …

Read More »

Bài 2 Ứng xử tránh rủi ro trên mạng

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Bài 2 Ứng xử tránh rủi ro trên mạng Môi trường số mang lại nhiều cơ hội và lợi ích, nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro và thách thức. Để bảo vệ bản thân và duy trì an toàn trực tuyến, việc ứng xử tránh rủi ro trên …

Read More »

Bài 1 Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Chủ đề D ĐẠO ĐỨC , PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ VĂN HÓA ỨNG XỬ QUA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG SỐ Bài 1 Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng -Môi trường số ngày nay đang trở thành một phần không thể thiếu …

Read More »

Hướng dẫn đăng ký Hội thi Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố năm học 2023 – 2024.

net dep truong em

Hướng dẫn đăng ký Hội thi Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố năm học 2023 – 2024. Thông báo số 1 – Hội thi Tuyên truyền, …

Read More »