thanhngan le

Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND TPHCM về phê duyệt danh mục giáo khoa lớp 9 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025

logotgth2024

Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND TPHCM về phê duyệt danh mục giáo khoa lớp 9 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025 Nguồn:Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND TPHCM về …

Read More »