Bài giảng – Chủ đề B – Bài 3 -Mạng có dây và mạng không dây + Thực hành – Bài 4 – Mạng máy tính

Bài giảng – Chủ đề B – Bài 3 -Mạng có dây và mạng không dây + Thực hành – Bài 4

1. Mạng có dây và mạng không dây (I,II. Mạng có dây trang 4 ,9,11 không vẽ hình)

2. Thực hành Mạng máy tính (GV hướng dẫn thực hành)

Check Also

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

[HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – Bài 6 : SƠ ĐỒ TƯ DUY

Số người xem bài viết 1,067 [HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC …