Bài giảng HĐTN6 – CTST – Tuần 1

Bài giảng Tin 6 – CTST – Tuần 1

1.Học sinh lớp 6 chép bài vào tập

2. Nộp bài qua LINK

tenhocsinh_lop6x_tuan1 – Ví dụ : NguyenMinhAnh_lop69_tuan1

Check Also

Hoat dong trai nghiem 6

ÔN TẬP HK2 – HĐTN 6

Số người xem bài viết 1,105 ÔN TẬP HK2 – HĐTN 6 Hệ thống kiến …