Bài giảng HĐTN6 – CTST – Tuần 1

Bài giảng Tin 6 – CTST – Tuần 1

1.Học sinh lớp 6 chép bài vào tập

2. Nộp bài qua LINK

tenhocsinh_lop6x_tuan1 – Ví dụ : NguyenMinhAnh_lop69_tuan1

Check Also

Hoat dong trai nghiem 6

ÔN TẬP HK2 – HĐTN 6

Số người xem bài viết 960 ÔN TẬP HK2 – HĐTN 6 Hệ thống kiến …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.