Bài giảng HĐTN6 – CTST – Tuần 1

Bài giảng Tin 6 – CTST – Tuần 1

1.Học sinh lớp 6 chép bài vào tập

2. Nộp bài qua LINK

tenhocsinh_lop6x_tuan1 – Ví dụ : NguyenMinhAnh_lop69_tuan1

Check Also

Hoat dong trai nghiem 6

[HK2] – Chủ đề 8 – Phòng chống thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu

Số người xem bài viết 351 [HK2] – Chủ đề 8 – Phòng chống thiên …