Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính tuần 6 + Các thành phần của mạng máy tính + tuần 7

Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính tuần 6 + Các thành phần của mạng máy tính + tuần 7

Bài 1 –  Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính tuần 6 (học sinh ghi bài vào tập)

Bài 2 – Các thành phần của mạng máy tính + tuần 7 (học sinh ghi bài vào tập)

* Làm Phiếu học tập Tuần 6 nộp bài cho GV chấm điểm

Link tải : Download (Các em học sinh bấm vào Download tải về máy tính làm bài trong File word nhé)

* Làm Phiếu học tập Tuần 6 nộp bài cho GV chấm điểm

Link tải : Download (Các em học sinh bấm vào Download tải về máy tính làm bài trong File word nhé)

MK : NTP26102022 ,NTP19102022

Check Also

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

[HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – Bài 5 : BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN

Số người xem bài viết 247 Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – …