Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính tuần 6 + Các thành phần của mạng máy tính + tuần 7

Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính tuần 6 + Các thành phần của mạng máy tính + tuần 7

Bài 1 –  Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính tuần 6 (học sinh ghi bài vào tập)

Bài 2 – Các thành phần của mạng máy tính + tuần 7 (học sinh ghi bài vào tập)

* Làm Phiếu học tập Tuần 6 nộp bài cho GV chấm điểm

Link tải : Download (Các em học sinh bấm vào Download tải về máy tính làm bài trong File word nhé)

* Làm Phiếu học tập Tuần 6 nộp bài cho GV chấm điểm

Link tải : Download (Các em học sinh bấm vào Download tải về máy tính làm bài trong File word nhé)

MK : NTP26102022 ,NTP19102022

Check Also

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

[HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – Bài 6 : SƠ ĐỒ TƯ DUY

Số người xem bài viết 866 [HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.