Bộ đề ôn thi IC3 – GS4

Nội dung :

 Cấu trúc đề thi :

I.PC cơ bản

*Phần cứng:

 • Có khả năng duy trì hoạt động máy tính ổn định, bảo vệ máy tính 1 cách hiệu quả an toàn.

*Phần mềm:

 • Hiểu được phần mềm và phần cứng tương tác như thế nào trong quá trình làm việc.
 • Nhận biết được các loại phần mềm phổ biến khác nhau về cài đặt, nâng cấp hay xử lí các lỗi thường gặp.

*Sử dụng hệ điều hành:

 • Hiểu được cơ bản về hệ điều hành, cách hoạt động, sử dụng và quản lý hệ điều hành như thế nào.
 • Sự phổ biến của các hệ điều hành mới.

II.Các ứng dụng chủ chốt (Key Application).

 • Gồm các kiến thức cơ bản về phần cứng phần mềm trong bộ 4 phần mềm Microsolf Office: Word, Powerpoint, Excel, Access theo chuẩn của quốc tế.
 •  Word: cần thực hiện chức năng quản lý tệp tin, chỉnh sửa, định dạng và in ấn trong Microsolf Word.
 • Excel: biết cách xây dựng bảng tính, công thức các hàm, vẽ biểu đồ vào công việc để thuận tiện cho việc quản lý.
 •  PowerPoint: thiết kế, quản lý, sửa đổi các bài thuyết trình giúp cho bài thuyết trình trở nên sáng tạo nhằm thuyết phục các đối tượng.

III.Cuộc sống trực tuyến (Living Online)

* Mạng và Internet:

 • Biết được những nguyên tắc cơ bản của máy tính, những lợi ích rủi ro khi sử dụng mạng máy tính.
 • Vai trò của máy tính, máy khách trong một mạng và nguyên tắc cơ bản của bảo mật thông tin.

*Thư điện tử:

 • Hiểu biết được các dạng khác nhau, truyền thông, cách thức làm việc và bảo mật liên quan đến vấn đề thư điện tử(thư rác, lừa đảo mạng, virus…).

*Sử dụng Internet:

 • Sử dụng Internet 1 cách an toàn , hợp lý và có đạo đức.
 • Đánh giá chất lượng thông tin tìm kiếm.
 • Những rủi ro của phần cứng và phần mềm liên quan tới mạng máy tính.

1.Máy tính cơ bản :
http://megaurl.in/0ZAncMb
2.Cuộc sống trực tuyến
http://megaurl.in/Qks3
3.Các ứng dụng chủ chốt
http://megaurl.in/qDMbl1
4.Bộ ôn thi :
http://megaurl.in/IRMwGN

 

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

[HK1] [Tin 7] – Thiết bị vào – ra

Số người xem bài viết 861 [HK1] [Tin 7] – Thiết bị vào – ra  …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.