[Chủ đề B] Giải tin học 6 Bài 1: Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

1. Khái niệm mạng máy tính

Với sự hướng dẫn của giáo viên, em hãy chụp ảnh bằng điện thoại thông minh, sau đó kết nối điện thoại với máy tính ( nghĩa là giúp chúng có thể liên lạc với nhau)  và gửi tệp sang máy tình của giáo viên để hiển thị cho cả lớp xem

Trả lời: 

Để gửi tệp ảnh từ điện thoại thông minh sang máy tính, chúng ta kết nối hai thiết bị đó với nhau, sau đó truyền thông tin từ điện thoại tới máy tính. Làm như vậy chúng ta đã tạo ra một mạng máy tính, sau đây được gọi tắt là mạng

2. Lợi ích của mạng máy tính

Luyện tập

Hãy nếu ví dụ về việc:

1. Chia sẻ thông tin qua mạng:

2. Chia sẻ thiết bị phần cứng qua mạng

Trả lời :

1. Chia sẻ thông tin qua mạng:

– Chia sẻ tệp ảnh lên trên nhóm lớp đã lập trên mạng để các bạn và cô giáo có thể xem được

– Chia sẻ tài liệu tiếng Anh với người cần thông qua gửi trên email

2. Chia sẻ thiết bị phần cứng qua mạng

Camera kết nối qua mạng để giúp chúng ta bảo vệ tài sản

Máy tính kết nối với máy photo thì sẽ thực hiện in hoặc photo văn bản

Vận dụng : 

Mô tả nào sau đây nói về Internet là đúng:

1. Là một mạng máy tính

2. Có phạm vi bao phủ khắp thế giới

3. Hàng tỉ người truy cập và sử dụng

4. Là tải sản và hoạt động dưới sự quản lý của một công ty lớn nhất thế giới

5. Tất cả những tiện ích trên internet như dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, học trực tuyến đều miễn phí

Trả lời:

Mô tả đúng về Internet :

2. Có phạm vi bao phủ khắp thế giới

3. Hàng tỉ người truy cập và sử dụng

5. Tất cả những tiện ích trên internet như dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, học trực tuyến đều miễn phí

Vận dụng : 

Mô tả nào sau đây nói về Internet là đúng:

1. Là một mạng máy tính

2. Có phạm vi bao phủ khắp thế giới

3. Hàng tỉ người truy cập và sử dụng

4. Là tải sản và hoạt động dưới sự quản lý của một công ty lớn nhất thế giới

5. Tất cả những tiện ích trên internet như dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, học trực tuyến đều miễn phí

Câu hỏi tự kiểm tra

Câu 1: Cho một hệ thống một máy tính cá nhân và một điện thoại thông minh. Giả sử cả hai thiết bị đó đều thuộc về một người dùng, chúng được kết nối với nhau để truyền thông tin. Hệ thống đó có phải là một mạng máy tính hay không? Vì sao?

Câu 2: Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để truyền thông tin cho nhau. Nếu từ đó kết luận rằng mạng máy tính chỉ giúp người dùng chia sẻ thông tin với nhau, ngoài ta không đem lại lợi ích gì khác, thì kết luận đó đúng hay sai? Vì sao?

Câu 3: Hãy kể tên một số dịch vụ tiêu biểu trên internet

Trả lời :

Câu 1: Hệ thống đó là một mạng máy tính vì mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để truyền thông tin cho nhau

Câu 2; Kết luận này là sai bởi vì những thông tin mà người dùng chia sẻ thông tin với nhau thông qua mạng máy tính đều có những lợi ích khác nhau liên quan đến cuộc sống theo từng nội dung mà thông tin được chia sẻ

Câu 3:  Một số dịch vụ tiêu biểu trên internet là : Công cụ tra cứu, tìm kiếm thông tin. – Hộp thư điện tử và trò chuyện qua Internet. – Mạng xã hội. Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tài nguyên. – Dịch vụ giải trí trực tuyến. Cổng thương mại điện tử.

Check Also

Win 10

Cách bật TPM và Secure Boot để bảo vệ máy tính Windows 10

Số người xem bài viết 368 Máy tính Windows 10 của bạn có TPM và …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.