[Chủ đề C] Giải tin học 6 Bài 4: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Hướng dẫn giải bài 4: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet trang 41 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cánh Diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục

1. Tìm thông tin hỗ trợ học tập

2. Tìm thông tin hỗ trợ giải trí

Check Also

Win 10

Cách bật TPM và Secure Boot để bảo vệ máy tính Windows 10

Số người xem bài viết 369 Máy tính Windows 10 của bạn có TPM và …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.