[Chủ đề E ] Giải tin học 6 Bài 1 : Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

Hướng dẫn giải bài 1:Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản trang 57 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cánh Diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục.

1.Công cụ tìm kiếm và thay thế

2.Tìm hiểu cách sử dụng công cụ tìm kiếm

Qua ví dụ trên đây, em hãy nêu các bước thực hiện tìm kiếm một cụm từ cho trước. Em hãy khám phá tác dụng của hai nút điều hướng trong hộp thoại Navigation và chia sẻ kết quả tìm kiếm với các bạn bên cạnh.

Trả lời :

Các bước thực hiện tìm kiếm một cụm từ cho trước:

1. Nháy chuột vào lệnh Find, Hộp thoại Navigation xuất hiện ở bên trái văn bản

B2. Trong ô Search Document nhập cụm từ cho trước đó

B3. Xem các kết quả tìm thấy

B4. Nháy chuột vào từng cụm từ tìm thấy trong hộp thoại Navigation để định vị con trỏ đến cụm từ đó trong trang văn bản

B5. Nháy nút có kí hiệu “x” ở bên phải để kết thúc tìm kiếm cụm từ cho trước vừa rồi. Đóng hộp thoại navigation khi không tìm kiếm nữa

3. Tìm hiểu cách sử dụng công cụ thay thế

Luyện tập :

Hãy trình bày cách sử dụng công cụ “Tìm kiếm” và thay thế để sửa được những chỗ viết nhầm dấu phẩy “,”  thành dấu chấm phẩy “;”, trong một văn bản

Trả lời :

B1. Nháy chuột vào lệnh Replace. Hộp thoại Find and Replace sẽ xuất hiện như Hình 4 trong SGK

B2: Nhấp dấu phẩy “,” vào ô Find What

B3: Nhấp dấu chấm phẩy “;” và ô Replace with

B4: Nếu tìm thấy, bấm vào nút Replace All để thay thế tất cả các dấu phẩy “,” thành dấu chấm phẩy “;”

Vận dụng

Cho một văn bản, hãy nêu cách sử dụng công cụ phù hợp để đếm xem văn bản đó có bao nhiêu câu bằng cách đếm số dấu chấm và trừ đi chỗ có dấu ba chấm (nếu có). Giả sử rằng các câu trong văn bản đã cho không kết thúc bằng dấu ba chấm, dấu hỏi chấm và dấu chấm than, nếu có các số thập phân thì phần số nguyên và phần thập phân được phân tách nhau bởi dấu phẩy

Trả lời: 

B1. Nháy chuột vào lệnh Find, Hộp thoại Navigation sẽ xuất hiện ở bên trái văn bản

B2. Trong ô Search Document nhập dấu “.”

B3. Xem số lượng các kết quả tìm thấy

Tương tự tìm với dấu ba chấm “…” và dấu phẩy “,” để ra kết quả số lượng của dấu ba chấm và dấu phẩy, sau đó lấy số lượng dấu chấm trừ đi số lượng dấu ba chấm và dấu phẩy thì sẽ ra số câu trong văn bản

Câu hỏi tự kiểm tra :

Những câu nào sau đây là đúng?

1. Có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để sửa chữa một số từ viết sai trong văn bản

2. Sử dụng công cụ Thay thế có thể tìm được một từ viết sai chính tả và sửa lại được tất cả chỗ viết sai như vậy trong văn bản.

3. Trong phần mềm soạn thảo văn bản, công cụ Tìm kiếm được thực hiện bởi lệnh Find, còn công cụ thay thế được thực hiện bởi lệnh Replace

Trả lời :

Những câu đúng là:

2. Sử dụng công cụ Thay thế có thể tìm được một từ viết sai chính tả và sửa lại được tất cả chỗ viết sai như vậy trong văn bản.

3. Trong phần mềm soạn thảo văn bản, công cụ Tìm kiếm được thực hiện bởi lệnh Find, còn công cụ Thay thế được thực hiện bởi lệnh Replace

Check Also

Win 10

Cách bật TPM và Secure Boot để bảo vệ máy tính Windows 10

Số người xem bài viết 538 Máy tính Windows 10 của bạn có TPM và …