[Chủ đề E ] Giải tin học 6 Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản

1. Khám phá cách thực hiện định dạng đoạn

Em hãy khám phá các lệnh định dạng đoạn cho trong Hình 2 để thực hiện căn biên và chọn độ dãn dòng cho các đoạn của văn bản ‘Bình đẳng giới” ở trên.

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 2: Trình bày trang, định dạn và in văn bản

Trả lời

Học sinh tự thực hành trên lớp

2. Tìm hiểu về định dạng trang

Em hãy tìm hiểu công cụ định dạng trang trong Hình 4. Sau đó hoàn thiện các bước căn lề nhanh bằng cách chọn lệnh thích hợp cho các ô ? sau đây:

1. Đặt con trỏ chuột vào vị trí bất kì trong văn bản

2. Nháy chuột vào dải lệnh ?

3. Trong nhóm lệnh ?, nháy chuột vào lệnh căn lề (lệnh ? ) và chọn một mẫu lề phù hợp

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 2: Trình bày trang, định dạn và in văn bản [nid:73331]

Trả lời

Học sinh thực hiện trên lớp

3. In văn bản

Em hãy nêu các bước thực hiện căn lề trang và in ra 5 bản bài viết về “Bình đẳng giới” ở Hình 1. Trang được căn lề với các lề trên là 2,54 cm, còn các lề trái và phải là 2cm. Giấy in ra có khổ A4 và được in dọc.

Trả lời

 Bước 1: Bôi đen văn bản => Page layout => chọn Orientation (lệnh chọn hướng giấy ) => Chọn Portrait (dọc)

Bước 2: Bấm vào Margins  => Kéo xuống dưới chọn Custom Margins => Hiện một hộp có Margins – Paper – Layout, chọn Margins

Luyện tập :

1.Định dạng văn bản là làm gì?

2. Vì sao cần định dạng văn bản?

Trả lời:

1. Định dạng văn bản là định dạng bao gồm định dạng kí tự và định dạng đoạn.

2. Cần định dạng văn bản vì làm thế sẽ làm cho văn bản được trình bày đẹp hơn, các dòng các đoạn được dãn cách phù hợp, văn bản được căn biên cũng đẹp hơn

Vận dụng

Nếu muốn trình bày đoạn văn bản sau đây đẹp hơn và sau đó thực hiện in, ta có thể làm như thế nào?

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 2: Trình bày trang, định dạn và in văn bản [nid:73331]

Trả lời:

B1. Bôi đen văn bản => Vào paragraph => Thực hiện các bước tăng giảm độ dãn dòng, căn biên, lệnh tăng và giảm độ thụt vào của đoạn so với lề trái phải

B2: File => chọn Print => Chọn ô Copies sau đó bấm số lượng cần in đoạn văn vào ô Copies => bấm Print

Câu hỏi tự kiếm tra:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Định dạng văn bản gồm định dạng kí tự, định dạng đoạn và định dạng trang

2. Định dạng trang chính là căn lề trang

3, Độ lệch của đoạn văn bản so với lề trái chính là lề trái của trang

4. Định dạng kí tự và định dạng đoạn có các bước thực hiện tương tự nhau

Trả lời :

Câu đúng là:

2. Định dạng trang chính là căn lề trang

3, Độ lệch của đoạn văn bản so với lề trái chính là lề trái của trang

Check Also

Win 10

Cách bật TPM và Secure Boot để bảo vệ máy tính Windows 10

Số người xem bài viết 500 Máy tính Windows 10 của bạn có TPM và …