[Chủ đề E ] Giải tin học 6 Bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng

1. Tìm hiểu cách chèn bảng và nhập nội dung

Em hãy nêu một ví dụ về một bảng chứa thông tin. Theo em, trình bày thông tin dưới dạng bảng có những lợi ích gì?

Trả lời :

Ví dụ về bảng chứa thông tin: Bảng danh sách lớp học, bảng danh sách các môn học và phân công giáo viên dạy, bảng điểm thi học kì…

Trình bày thông tin dưới dạng bảng giúp cho người xem ít gặp khó khăn trong việc nằm bắt thông tin vì khi đó thông tin được chia ra một cách rõ ràng ở các ô.

2. Khám phá các thao tác cơ bản trên bảng

2. Tương tự như cách thay đổi độ rộng của cột, em hãy trình bày cách thay đổi độ cao của hàng vào gợi ý ở Hình 3

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng

3. Hãy tìm hiểu cách sử dụng công cụ chèn và xóa hàng hoặc cột trong Hình 5. Từ đó hãy trình bày cách thêm cột giới tính và xóa hàng thứ 3 trong bảng chỉ số BIM của nhóm 1

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng

Trả lời:

2. Cách thay đổi độ cao của cột: Chọn một đường biên của hàng, đưa chuột vào đường biên này đến khi con trỏ chuột có dạng mũi tên hai chiều thì kéo thả chuột xuống dưới

3.

– Cách thêm cột giới tính

B1: Học sinh muốn chèn cột giới tính vào chỗ nào thì bôi đen vào một trong số các cột đó. Ví dụ muốn chèn cột giới tính ở chỗ cột đánh giá thì bôi đen cột đánh giá

B2: Chọn Layout trong dải lệnh Table tools => Trong nhóm Row & Columns chọn Insert left nếu muốn chèn cột giới tính sang trái cột đánh giá, Insert right nếu muốn chèn cột giới tính sang phải cột đánh giá

– Cách xóa hàng thứ 3:

B1: Bôi đen hàng thứ 3

B2: Chọn Layout trong dải lệnh Table tools => Trong nhóm Row & Columns chọn Delete => Delete rows

Luyện tập :

Nêu một ví dụ em chọn trình bày thông tin ở dạng bảng và nêu các bước tạo bảng của mình

Trả lời :

Trình bày danh sách môn học yêu thích của tố 1

Chia làm hai cột: Cột họ tên và cột môn học. Tổ có 10 người thì có 11 hàng, hàng đầu tiên để ghi tên và môn học yêu thích

B1. Tạo bảng: Insert => Table => Chọn 2 cột và 9 dòng => Hiện bảng

Bước 2: Điền Họ tên và điền tên Môn học yêu thích ở hai dòng đầu

Ghi danh sách tên vào cột Họ tên sau đó khảo sát môn học yêu thích của các bạn trong tổ 1 để ghi vào cột Môn học yêu thích

Vận dụng

Hãy tạo một bảng để tóm tắt và trình bày thông tin về dân số, mật độ dân số của nước ta trong 2 biểu đồ sau đây:

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng [nid:73356]

Trả lời :

Bảng có 3 cột: Cột năm, cột mật độ dân số và cột Số dân. Có ba dòng, dòng 1 điền Năm , dòng 2 điền năm 2019, dòng 3 điền năm 2020

Insert => Table => Chọn 2 cột bà dòng và điền thông tin như ảnh dưới

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng [nid:73356]

Câu hỏi tự kiểm tra

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Thao tác thay đổi độ rộng của cột trong bảng không cần chọn cột

2. Có thể tô màu chữ và màu nên cho văn bản trong bảng

3. Các lệnh căn biên và băn bản có thể áp dụng cho nội dung bên trong các ô của bảng

4. Để thực hiện một thao tác với một nhóm đối tượng của bảng, trước hết phải chọn được chúng

Trả lời :

Câu đúng là:

2. Có thể tô màu chữ và màu nền cho văn bản trong bảng

3. Các lệnh căn biên và băn bản có thể áp dụng cho nội dung bên trong các ô của bảng

4. Để thực hiện một thao tác với một nhóm đối tượng của bảng, trước hết phải chọn được chúng

Check Also

Win 10

Cách bật TPM và Secure Boot để bảo vệ máy tính Windows 10

Số người xem bài viết 534 Máy tính Windows 10 của bạn có TPM và …