[Chủ đề E ] Giải tin học 6 Bài 6: Sơ đồ tư duy

Hướng dẫn giải bài 6: Sơ đồ tư duy trang 72 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cánh Diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục

1. Khái niệm sơ đồ tư duy

Nếu được mời giới thiệu với các bạn trong lớp về bản thân, em dự kiến sẽ nói về những gì? Em vẽ sơ đồ tư duy thể hiện dự kiến đó. Hình 2 sau đây là một ví dụ

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 6: Sơ đồ tư duy [nid:73398]

Trả lời

Học sinh dựa vào Hình 2, SGK trang 75 để triển khai sơ đồ tư duy của mình

2. Cách lập một sơ đồ tư duy đơn giản

Xem sơ đồ tư suy thể hiện một kế hoạch hoạt động hè ở Hình 1. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

1. Nếu gọi chủ đề trung tâm là chủ đề mẹ thì đâu là những chủ đề con của chủ đề trung tâm?

=> Chủ đề con: Ôn tập, tham gia hoạt động, Giúp bố mẹ, Học mới

2. Nếu gọi chủ đề Ôn tập là chủ đề con thì chủ đề mẹ của nó là chủ đề nào

=> Chủ đề mẹ: Kế hoạch hè

3. Nếu gọi chủ đề Ôn tập là chủ đề mẹ thì nó có những chủ đề con nào?=.

Trả lời :

1. Nếu gọi chủ đề trung tâm là chủ đề mẹ thì đâu là những chủ đề con của chủ đề trung tâm?

2. Nếu gọi chủ đề Ôn tập là chủ đề con thì chủ đề mẹ của nó là chủ đề nào

3. Nếu gọi chủ đề Ôn tập là chủ đề mẹ thì nó có những chủ đề con nào?

=> Chủ đề con: Tiếng Anh, Toán

Luyện tập

Bài 1: Em hãy tóm tắt các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính bằng cách vẽ tay một sơ đồ tư duy

Bài 2: Em hãy vẽ tay một sơ đồ tư duy thể hiện những chuẩn bị của em cho một chuyển tham quan

Trả lời

Học sinh tự thực hành trên lớp

Vận dụng

1. Theo em, sử dụng sơ đồ tư duy là hữu ích trong những trường hợp nào sau đây?

– Viết một lá thư cho người thân

– Tóm tắt ý chính của một bài phát biểu

– Tính toán chi phí cho một hoạt động

– Tổng kết nội dung một cuộc họp

2) Em hãy chọn để vẽ sơ đồ tư duy cho một trong các trường hợp trên mà em nhận thấy sơ đồ tư duy là hữu ích

Trả lời

1. Theo em, sử dụng sơ đồ tư duy là hữu ích trong những trường hợp:

– Tóm tắt ý chính của một bài phát biểu

– Tổng kết nội dung một cuộc họp

2) Học sinh tự thực hành trên lớp

Câu hỏi tự kiểm tra

Câu 1: Theo em một bản đồ có phải một sơ đồ tư duy không? Vì sao?

Câu 2: Vì sao em có thể sử dụng sơ đồ tư duy để tóm tắt nội dung một bài học

Trả lời :

Câu 1: Bản đồ không phải là một sơ đồ tư duy vì một sơ đồ tư duy là sơ đồ giúp ghi lại tóm tắt triển khai một ý tường trong quá trình suy nghĩ

Câu 2: Bởi vì một nội dung bài học có chủ đề và và các nhánh thông tin nhỏ

Check Also

Win 10

Cách bật TPM và Secure Boot để bảo vệ máy tính Windows 10

Số người xem bài viết 522 Máy tính Windows 10 của bạn có TPM và …