[Chủ đề F ] Giải tin học 6 Bài 1: Khái niệm thuật toán

Hướng dẫn giải bài 1: Khái niệm thuật toán trang 80 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Cánh Diều” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục.

1.Thuật toán trong đời sống hằng ngày

Có một bài thơ lục bát khá phổ biến trong các thế hệ học sinh:

Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào

Rồi đem nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra

1. Bài thơ trên cho biết cách giải quyết bài toán nào?

2. Hãy nêu lại từng bước giải toán đó, đánh số thứ tự cho các bước

Trả lời

1. Cách giải quyết bài toán: Công thức tính diện tích hình thang

2. Bước 1: Đáy lớn + Đáy nhỏ

Bước 2: Lấy tống của đáy lớn và đáy nhỏ nhân với chiều cao

Bước 3: Kết quả của phép tính ở bước 2, chia cho hai = diện tích hình thang

2. Bài toán và thuật toán

3. Vận dụng thuật toán trong cuộc sống hằng ngày

Luyện tập

Bài 1: Trong một bài tập làm theo nhóm, bạn Mai được giao nhiệm vụ tìm một ảnh đồng hồ thông minh trên internet. Em hãy:

1) Phát biểu nhiệm vụ giao cho bạn Mai dưới dạng một bài toán và đặt tên cho bài toán đó

2) Nêu một thuật toán cho bài toán em vừa phát biểu ở trên, đánh số cho ác bước của thuật toán

Bài 2: Theo kiểu mô tả một thuật toán, em hãy chỉ cho bạn Tuấn cách đi từ trường học về nhà bạn Quân (nhà có mũi tên chỉ vào) sau khi quan sát hình trên

Trả lời :

Bài 1:

1) Bài toán: Tìm ảnh của một chiếc đồng hồ thông minh trên Internet

Tên bài toán: Tìm ảnh đồng hồ

2) Bước 1: Mở máy tìm kiếm

Bước 2: Gõ từ khóa ” đồng hồ thông minh”

Bước 3 : Nhấn enter và nhận kết quả hiển thị trên màn hình

Bài 2:

Bước 1: Từ trường đi thẳng đến ngã tư bên trên hiệu sách thì rẽ trái

Bước 2: Đi thẳng và rẽ phải ở ngõ rẽ đầu tiên

Bước 3: Tiếp tục đi thẳng và rẽ phải ở ngã ba

Bước 4: Đi thằng một đoạn nữa rồi rẽ trái

Vận dụng

Khi còn học ở cấp tiểu học, em đã từng tạo một chương trình trong môi trường lập trình trực quan (ví dụ Scratch) để thể hiện một nhân vật chuyển động. Bản liệt kê tuần tự các bước làm cho nhân vật chuyển động có phải là một thuật toán không? Vì sao/

Trả lời :

Có, đó là một thuật toán vì thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải một bài toán mà bài toán ở đây là làm cho nhân vật chuyển động

Câu hỏi tự kiểm tra

Câu 1: Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi ” Cần làm thế nào để lên kế hoạch cụ thể, từng bước rõ ráng nhằm hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề?”

1. Xác định nó như một bài toán

2, Chia bài toán làm nhiều phần, nêu việc phải làm để giải quyết mỗi phần

3. Sắp xếp lại các trình trự các việc phải làm cho hợp lý

4. Cần làm cả ba việc trên

Câu 2: Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Bài toán là một vấn đề phải giải quyết bằng tính toán

2. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra

3. Thuật toán là cách để tính toán nhanh

4. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó

Trả lời :

Câu 1. 4. Cần làm cả ba việc trên

Câu 2: Câu đúng là:

2. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra

4. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó

Check Also

Win 10

Cách bật TPM và Secure Boot để bảo vệ máy tính Windows 10

Số người xem bài viết 500 Máy tính Windows 10 của bạn có TPM và …