Chương trình tổng thể – Chương trình GDPT mới

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

cttthe - gdpt moi

http://megaurl.in/TDs8jR9

Theo rgep.moet.gov.vn

Check Also

bo giao an Tin

Giáo án Tin học 6 mới 2019 – 2020

Số người xem bài viết 2,304 BỘ GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 MỚI Thế …