Công cụ hỗ trợ học tập mùa dịch Covid 2021

Công cụ hỗ trợ học tập mùa dịch Covid 2021

the gioi tin hoc , tổng hợp các tài liệu phục vụ giảng dạy online mùa dịch

1.Sử dụng Google meet : hướng dẫn

Xem video hướng dẫn  :

2.Hướng dẫn tạo gmail 2021 (Tạo gmail – Soạn thư và gửi email)

3.Hướng dẫn sử dụng TeamViewer – UltraViewer

4.File sách Tin 6 : Download

5.Phiếu học tập : Download

6.Tổng hợp link học tập : Download

 

 

 

 

Check Also

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

[HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC – Bài 6 : SƠ ĐỒ TƯ DUY

Số người xem bài viết 864 [HK2] Chủ đề E – ỨNG DỤNG TIN HỌC …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.