Công cụ tải, cài đặt và kích hoạt Office 2016 – 2019 – 2021

Office(R)Tool 1.9 là công cụ cài đặt và kích hoạt Office 2016 – Office 2019 và Office 2021. Office(R)Tool là tập lệnh CMD và Powershell hỗ trợ tải và cài đặt Microsoft Office các phiên bản 2016 – 2019 và 2021, đồng thời hỗ trợ kích hoạt Office.

Công cụ tải, cài đặt và kích hoạt Office 2016 – 2019 – 2021
Các tính năngScrub Office

 • Reset — Repair Office
 • Start Kms Activation
 • Show Current Activation Status
 • Convert Retail License To Volume License
 • Install Office From Online Install Package
 • Create Office Online Web-installer Package Setup File
 • Create Office Online Web-installer Language Pack Setup File
 • Download Office Offline Install Image
 • Download Office Offline Install Package
 • Install Office From Offline Install Package-image
 • Create Iso Image From Offline Install Package-image
 • Check For New Version
 • Download Latest Release
 • Enable Visual Ui[with Ltsc Logo]
 • Enable Visual Ui[with 365 Logo]
 • Disable Acquisition And Sending Of Telemetry Data
 • Change Office Update-path (switch Distribution Channel)

Link tải : Download

Check Also

netop-school

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Netop School Pro 6.23

Số người xem bài viết 470 1. Giới thiệu NetOp School NetOp School cho phép …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.