Công cụ tải, cài đặt và kích hoạt Office 2016 – 2019 – 2021

Office(R)Tool 1.9 là công cụ cài đặt và kích hoạt Office 2016 – Office 2019 và Office 2021. Office(R)Tool là tập lệnh CMD và Powershell hỗ trợ tải và cài đặt Microsoft Office các phiên bản 2016 – 2019 và 2021, đồng thời hỗ trợ kích hoạt Office.

Công cụ tải, cài đặt và kích hoạt Office 2016 – 2019 – 2021
Các tính năngScrub Office

 • Reset — Repair Office
 • Start Kms Activation
 • Show Current Activation Status
 • Convert Retail License To Volume License
 • Install Office From Online Install Package
 • Create Office Online Web-installer Package Setup File
 • Create Office Online Web-installer Language Pack Setup File
 • Download Office Offline Install Image
 • Download Office Offline Install Package
 • Install Office From Offline Install Package-image
 • Create Iso Image From Offline Install Package-image
 • Check For New Version
 • Download Latest Release
 • Enable Visual Ui[with Ltsc Logo]
 • Enable Visual Ui[with 365 Logo]
 • Disable Acquisition And Sending Of Telemetry Data
 • Change Office Update-path (switch Distribution Channel)

Link tải : Download

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

[HK2][Tin7] – CHỦ ĐỀ F- BÀI 2 : Tìm kiếm Nhị Phân

Số người xem bài viết 179 [HK2][Tin7] – CHỦ ĐỀ F- BÀI 2 : Tìm …