Danh sách chia nhóm môn Tin 7 – 2023-2024

Danh sách chia nhóm môn Tin 7 – 2023-2024

Danh sách chia nhóm môn Tin 7 – năm học 2023 – 2024. Học sinh xem theo lớp mình đang học và thời gian nộp bài địa chỉ email GV

chia nhom Tin học

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

[HK1][Tin7] Bài 14- Thêm hiệu ứng cho trang chiếu

Số người xem bài viết 564 [HK1][Tin7] Bài 14- Thêm hiệu ứng cho trang chiếu …