[Chủ đề A] Giải tin học 6 – Bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin

1. Một số thiết bị số thông dụng

Em đã biết tên các thiết bị nào trong các thiết bị ở  Hình 1 sau đây?

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin [nid:72681]

Trả lời: 

Các thiết bị trong hình 1 là : đĩa CD, thẻ nhớ, máy ảnh, cổng USB, điện thoại, camera

Luyện tập: 

Cho các thiết bị số:

1) Diện thoại thông minh,       4) Laptop có camera và micro,

2) Máy ảnh số                           5) Máy tính để bàn (không gần camera và micro).

6) Máy ghi âm số.

Em hãy cho biết thiết bị nào có thể:

a) Thu nhận trực tiếp thông tin dạng âm thanh (biết nghe)

b) Thu nhận trực tiếp thông tin dạng hifnha rnh ( biết nhìn)

Trả lời: 

Thiết bị có thể:

a) Thu nhận trực tiếp thông tin dạng âm thanh (biết nghe): 1) Diện thoại thông mình, 4) Laptop có camera và micro, 6) Máy ghi âm số.

b) Thu nhận trực tiếp thông tin dạng hifnha rnh ( biết nhìn) : 2) Máy ảnh số, 4) Laptop có camera và micro, 1) Diện thoại thông mình,

Vận dụng:

Em hãy vẽ hình mô tả các bước cơ bản xử lý thông tin của máy tính

Gợi ý: Vận dụng các kiến thức đã học ở cấp tiểu học và Hình 1 trang 9

Trả lời:

Các bước cơ bản xử lý thông tin của máy tính là :

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin [nid:72681]

Câu hỏi tự kiểm tra

Em hãy cho biết, máy tính hay con người làm tốt hơn trong những việc sau:

1. Thu nhận thông tin, văn bản, hình ảnh, âm thanh và lưu trữ dữ liệu

2. Thu nhận thông tin, khứu giác, vị giác, xúc giác

3. Tính toán, xử lý thông tin

4. Sáng tác văn học, nghệ thuật

5. Trao đổi thông tin văn bản, hình ảnh, âm thanh

Trả lời:

1. Thu nhận thông tin, văn bản, hình ảnh, âm thanh và lưu trữ dữ liệu – máy tính

2. Thu nhận thông tin, khứu giác, vị giác, xúc giác – con người

3. Tính toán, xử lý thông tin – máy tính

4. Sáng tác văn học, nghệ thuật – con người

5. Trao đổi thông tin văn bản, hình ảnh, âm thanh – máy tính

Check Also

Win 10

Cách bật TPM và Secure Boot để bảo vệ máy tính Windows 10

Số người xem bài viết 358 Máy tính Windows 10 của bạn có TPM và …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.