[Chủ đề A] Giải tin học 6 – Bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

1. Khái niệm bit

Câu lạc bộ ” Xanh + Đỏ” của các chú Vẹt máy có quy ước như sau: Mỗi chủ Vẹt

thành viên phải đeo thẻ gồm một số ô tròn cạnh nhau, môi ô tròn có màu “xanh” ˆ

hoặc màu “đỏ”

Ban đầu câu lạc bộ chỉ có bốn thành viên. thẻ chỉ gồm bai ô tôn và bốn chủ

Vẹt khác nhau đeo bốn thẻ khác nhau (hình 1)

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin [nid:72681]

1) Có thể tạo ra một thẻ mới  (vẫn chỉ gốm hai ô tròn) cho thánh viên thử nắm

hay không? Chú ý rằng thẻ mới phải khác với bốn thẻ đã có

2) Nếu mỗi thẻ gồn ba ô tròn thì có thể tạo được năm thẻ khác nhau cho 5 chú vẹt không?

Trả lời :

1. Không thể tạo ra một thẻ mới mà vẫn chỉ có hai ô tròn đươc, vì đã hết thứ tự sắp xếp các ô tròn cho khác nhau

2. Nếu mỗi thẻ gồm 3 ô tròn thì vẫn tạo được 5 thẻ khác nhau cho 5 chút vẹt: Ví dụ thẻ 5: ba ô tròn đỏ, hoặc tròn xanh ở giữa hai tròn đỏ…

2. Biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính

3. Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh

Em có hình một cái bát màu đen trên nền trắng hình chữ nhật. Chia hình này bằng một ô nhỏ bằng một lưới ô vuông, ví dụ bằng lưới 4*8. Như vậy 32 ô vuôn nhỏ, màu đen hoặc trắng sẽ tạo thành (gần đúng) hình cái bát.

Hãy thay ô màu đen thành kí hiệu 1, ô màu trắng bằng kí hiệu 0, xếp liên tiếp theo trình tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Kết quả nhận được là gì?

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

Trả lời:

Kết quả nhận được:

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

Luyện tập:

Có thể dùng dãy bit để biểu diễn chữ cái. Em hãy đề xuất ba dãy bit khác nhau có cùng độ dài là bốn bit để biểu diễn ba chữ cái nào đó?

Trả lời: 

Chữ T : 0001

Chữ H: 1000

Chữ P : 0011

Vận dụng:

Một điệp viên hẹn gặp một người cung cấp tin tại địa điểm bí mật. Để phòng ngừa mọi rủi ro, họ quy ước: Trước giờ gặp, người cung cấp tin nhìn lên cửa số căn phòng X; nếu ở cửa sổ có lọ hoa thì cuộc gặp diễn ra bình thường, còn không thì cuộc gặp bị hủy. Có thể coi đây là cách truyền tin dùng một bit hay không? Vì sao?

Trả lời: 

 Không, đây là cách truyền tin hai bit vì : quy ước: có bình hoa là 1, không có bình hoa là 0

Câu  hỏi tự kiểm tra

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Trong máy tính, mỗi kí tự là một dãy bit, hai kí tự khác nhau thì hai dãy bit biểu diễn chúng khác nhau

2. Một bit là một dãy gồm nhiều số 0 và số 1 ghép lại để biểu diễn chữ cái

3. Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành các số

4. Ảnh số là kết quả số hóa dữ liệu ảnh

5. Văn bản số là trang in  gồm toàn các số

6. Âm thanh số là kết quả số hóa dữ liệu âm thanh

Trả lời:

1. Trong máy tính, mỗi kí tự là một dãy bit, hai kí tự khác nhau thì hai dãy bit biểu diễn chúng khác nhau Đúng

2. Một bit là một dãy gồm nhiều số 0 và số 1 ghép lại để biểu diễn chữ cái Sai

3. Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành các số  Sai

4. Ảnh số là kết quả số hóa dữ liệu ảnh Đúng

5. Văn bản số là trang in gồm toàn các số  Sai

6. Âm thanh số là kết quả số hóa dữ liệu âm thanh  Đúng

Check Also

Win 10

Cách bật TPM và Secure Boot để bảo vệ máy tính Windows 10

Số người xem bài viết 538 Máy tính Windows 10 của bạn có TPM và …