[Chủ đề A] Giải tin học 6 – Bài 5: Dữ liệu trong máy tính

1. Biểu diễn số để tính toán trong máy tính

Trong hệ thập phân cũng là chữ số “1” nhưng giá trị của nó khi ở hàng trăm gấp mười lần giá trị của nó ở hàng chục. Tức là nếu chữ số “1” dịch sang trái một ví trí thì nó biểu diễn giá trị mới gấp mười lần so với khi ở vị trí cũ ( khi chưa dịch sang trái một vị trí). Bạn Minh Khuê nhận xét: Quy luật này chỉ đúng với chữ số  “1”. Em có đồng ý với bạn Minh Khuê không?

Trả lời:

Em không đồng ý với bạn Minh Khuê, vì trong hệ thập phân người ta còn dùng các chữ số khác nữa, ví dụ 2,3,4,5,6,7,8,9

2. Dữ liệu và các bước xử lý thông tin trong máy tính

3. Dung lượng lưu trữ của một số thiết bị thường gặp

*Luyện tập:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Giải thích tại sao?

1. Một MB xấp xỉ một nghìn byte

2. Một TB xấp xỉ một triệu KB

3. Một GB xấp xỉ một tỷ byte

4. Một KB xấp xỉ một nghìn GB

Trả lời:

1. Một MB xấp xỉ một nghìn byte   => sai, một MB xấp xỉ một triệu byte

2. Một TB xấp xỉ một triệu KB => sai, một TB xấp xỉ 1 tỷ KB

3. Một GB xấp xỉ một tỷ byte => đúng

4. Một KB xấp xỉ một nghìn GB => sai, một GB bằng một triệu KB

Vận dụng: 

USB, thẻ nhớ dùng phổ biến cho máy tính, điện thoại  thông minh, máy ảnh số có nhiều mức dung lượng 8 GB, 16GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB…. Em nên chọn dung lượng bao nhiêu là thích hợp cho mỗi trường hợp sau:

1. Chủ yếu để chứa tài liệu văn bản

2. Chủ yếu dùng để chứa các tệp hình ảnh du lịch, tham quan

3. Chủ yếu dùng để chứa các tệp bài hát

Trả lời: 

1. Chủ yếu để chứa tài liệu văn bản => Thẻ nhớ 8GB

2. Chủ yếu dùng để chứa các tệp hình ảnh du lịch, tham quan => Máy ảnh 32GB

3. Chủ yếu dùng để chứa các tệp bài hát => Thẻ nhớ 8 GB, điện thoại 64GB

Câu hỏi tự kiểm tra :

Câu 1: Số đếm biểu diễn bằng dãy bit 111 có bằng với số 111 ở hệ thập phân không? Vì sao?

Câu 2: Có bạn nói:” Trong máy tính điện tử, các số được biểu diễn như trong hệ thập phân chúng ta quen dùng, vì người ta vẫn nhập các số thập phân vào máy tính để tính toán”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao

Trả lời: 

Câu 1: Số đếm biểu diễn bằng dãy bit 111 không bằng với số 111 ở hệ thập phân vì theo quy ước dịch sang trái một vị trí thì giá trị gấp hai lần so với khi ở vị trí cũ, thì dãy số đếm biểu diễn bằng dãy bit 111 có giá trị là:  1*4 + 1*2 + 1*1 =7

Câu 2: Em không đồng ý với ý kiến đó vì tất cả các dữ liệu (số và các dấu) khi vào máy tính đều được chuyển thành dữ liệu mà máy tính điện tử hiểu được sau đó máy mới xử lý dữ liệu và sau đó mới xuất ra thông tin dưới dạng con người hiểu được ( kết quả  vừa tính toán)

Check Also

Win 10

Cách bật TPM và Secure Boot để bảo vệ máy tính Windows 10

Số người xem bài viết 500 Máy tính Windows 10 của bạn có TPM và …