Giáo án Tin học 6 mới 2019 – 2020

BỘ GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 MỚI

bo giao an Tin

Thế giới tin học tổng hợp bộ giáo án tin học 6 mới nhất

Bài 1

https://www.123link.biz/5x0DJC
http://megaurl.in/YkDzc9b
Bài 2

https://www.123link.biz/lJHKQou8
http://megaurl.in/M0Mioy
Bài 3

https://www.123link.biz/hbCeG4Q
https://drive.google.com/file/d/1OwPyohj6wbLP0uvU23ip7pixErL88FjW/view
Bài 4

https://www.123link.biz/grEqJy

https://drive.google.com/file/d/1NiCt9v3_U8KuQkwgj7ThEhyUDtvupkrp/view
BTH

https://www.123link.biz/grEqJy
https://drive.google.com/file/d/1NiCt9v3_U8KuQkwgj7ThEhyUDtvupkrp/view
CHƯƠNG II: PHẦN MỀM HỌC TẬP
Bài 5

https://www.123link.biz/VQlc
https://drive.google.com/file/d/1QxItPHJqZWJV9IbA9Dm6actsLRmyPYAl/view
Bài 6

https://www.123link.biz/AuSUylc
https://drive.google.com/file/d/1WmUar6d2Qdh-amB7R1d6d2is2liEZ8hk/view
Bài 7

https://www.123link.biz/kTAxf
https://drive.google.com/file/d/1swbjD-MZ2vK_foS-iUe-U_5snp8x2x-6/view
Bài 8

https://www.123link.biz/6VCc
https://drive.google.com/file/d/1FfDhi6MVsudWVvBS5kqXJNskOr0CytuK/view
Bài 8 (tt)

https://www.123link.biz/YlDJ
https://drive.google.com/file/d/1AG4gr4HNnO-CPg3RFFnwgb1wdouxkWrb/view
CHƯƠNG III: HỆ ĐIỀU HÀNH
Bài 9

https://www.123link.biz/ZMTt
https://drive.google.com/file/d/1TaTjjM_F8Z2RJdA4RZeD18ZapeLAcNSP/view
Bài 10

https://www.123link.biz/auhKS
https://drive.google.com/file/d/1Y8BEnKlrbIKqJPsV0t_5mWObxpsGEByn/view
Bài 11

https://www.123link.biz/WLnMJN7s
https://drive.google.com/file/d/1HPHVmng7HiTJphd4dYMn1pgS9gLkVtcL/view
Bài 12

https://www.123link.biz/lyEiRkFm
https://drive.google.com/file/d/1o1liinxeSNanKqwhPYCLVdb2HdY5TaXd/view
Bài 13
BTH

https://www.123link.biz/bWr51
https://drive.google.com/file/d/1FWR7Dt6nGFnyD-WOZegcLd4uAyZZ5EEH/view
Bài 14
BTH

https://www.123link.biz/Hq4Qpy
http://megaurl.in/9Anou5

Tiết 1 đến Tiết 22 : https://www.123link.biz/swwnRv9P

http://megaurl.in/hACt2G

Check Also

bo giao an Tin

Giáo án Tin học mới 9 – NH 2019 – 2020

Số người xem bài viết 1,580   Thế giới tin học tổng hợp bộ giáo …