Giáo án Tin học mới 9 – NH 2019 – 2020

 

Thế giới tin học tổng hợp bộ giáo án tin học 9 mới nhất

bo giao an Tin

CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
Tuần 1 : Tiết 1 – 2 Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính
https://www.123link.biz/QC2Cvc

Tuần: 2 Tiết: 3 – 4 Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet
https://www.123link.biz/cFr0c
Tuần: 3 Tiết 5 – 6 Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

https://www.123link.biz/DprqC

Tuần: 4 Tiết 7 – 8 Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web

https://www.123link.biz/kXj2Zi

Tuần: 5 Tiết: 9 – 10 Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet

https://www.123link.biz/MHZ6
Tuần: 6 Tiết: 11 Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

https://www.123link.biz/2wmvG
Tiết: 12 Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử

https://www.123link.biz/VSoS0
https://drive.google.com/file/d/1cKUScZ8hkOduN53OFZMrZPaXHR3C3wHI/view

Tiết: 14 Bài tập

https://www.123link.biz/5sXpcQ5d
CHƯƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI TIN HỌC
Tuần: 9 Tiết: 17 – 18 Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính

https://www.123link.biz/W0gqTg1
Tuần: 10 Tiết: 19 – 20 Bài thực hành 4: Sao lưu dự phòng và quét Virus

https://www.123link.biz/igKlt

Check Also

bo giao an Tin

Giáo án Tin học 6 mới 2019 – 2020

Số người xem bài viết 2,348 BỘ GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 MỚI Thế …