Giáo án Tin học mới 9 – NH 2019 – 2020

 

Thế giới tin học tổng hợp bộ giáo án tin học 9 mới nhất

bo giao an Tin

CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
Tuần 1 : Tiết 1 – 2 Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính
https://www.123link.biz/QC2Cvc

Tuần: 2 Tiết: 3 – 4 Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet
https://www.123link.biz/cFr0c
Tuần: 3 Tiết 5 – 6 Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

https://www.123link.biz/DprqC

Tuần: 4 Tiết 7 – 8 Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web

https://www.123link.biz/kXj2Zi

Tuần: 5 Tiết: 9 – 10 Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet

https://www.123link.biz/MHZ6
Tuần: 6 Tiết: 11 Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

https://www.123link.biz/2wmvG
Tiết: 12 Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử

https://www.123link.biz/VSoS0
https://drive.google.com/file/d/1cKUScZ8hkOduN53OFZMrZPaXHR3C3wHI/view

Tiết: 14 Bài tập

https://www.123link.biz/5sXpcQ5d
CHƯƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI TIN HỌC
Tuần: 9 Tiết: 17 – 18 Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính

https://www.123link.biz/W0gqTg1
Tuần: 10 Tiết: 19 – 20 Bài thực hành 4: Sao lưu dự phòng và quét Virus

https://www.123link.biz/igKlt

Check Also

bo giao an Tin

Giáo án Tin học 6 mới 2019 – 2020

Số người xem bài viết 2,201 BỘ GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 MỚI Thế …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.