Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

cttthe - gdpt moi

http://megaurl.in/TDs8jR9

Check Also

bo giao an Tin

Giáo án Tin học 6 mới 2019 – 2020

Số người xem bài viết 2,201 BỘ GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 MỚI Thế …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.