[HK1] [Tin 7] – Một số chức năng của hệ điều hành

[HK1] [Tin 7] – Một số chức năng của hệ điều hành – Tuần 4

Tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 7 Bài 4: Một số chức năng của hệ điều hành sách Cánh diều

Sách Tin 7 - Cánh Diều

1. Bài ghi học sinh

2. Phiếu học tập

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Ôn tập Tin 7- CKHK1 – NH 2023 – 2024

Số người xem bài viết 347 Hệ thống Ôn tập Tin 7- CKHK1 – NH …