[HK1] [Tin 7] – Một số chức năng của hệ điều hành

[HK1] [Tin 7] – Một số chức năng của hệ điều hành – Tuần 4

Tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 7 Bài 4: Một số chức năng của hệ điều hành sách Cánh diều

Sách Tin 7 - Cánh Diều

1. Bài ghi học sinh

2. Phiếu học tập

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Protected: Ôn tập Tin học 7 – HK2

There is no excerpt because this is a protected post.