[HK1] [Tin 7] – Thiết bị vào ra cơ bản

[HK1] [Tin 7] – Thiết bị vào ra cơ bản – Tuần 1

Thiết bị vào cơ bản là bàn phím và chuột được dùng để nhập dữ liệu và điều khiển hoạt động của máy tính.
Thiết bị ra cơ bản là màn hình hiển thị kết quả xử lí thông tin hoặc thông báo tới người dùng máy tính. Ngoài ra, còn một số thiết bị vào – ra thông dụng khác như micro, tai nghe, loa,…

1.Bài ghi học sinh

2. Phiếu học tập

3. Từ tiếng anh Tin học

1.Ổ cứng SSD viết tắt  Solid State Drive:   Ổ cứng

2.HDD là viết tắt của từ tiếng anh Hard Disk Drive : Ổ đĩa cứng

3.RAM được viết tắt từ Random Access Memory : Bộ nhớ tạm máy tính

4.ROM là từ viết tắt của cụm từ Read Only Memory : bộ nhớ chỉ đọc

5.Thiết bị vào : Input Device

6.Thiết bị ra : Output Device

 

 

Check Also

sach so tin 7

[HK2] [Tin7] – Chủ đề 9 – TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH

Số người xem bài viết 742 [HK2] [Tin7] – Chủ đề 9 – TRÌNH BÀY …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.