[HK1] [Tin 7] – Thực hành thao tác với tệp và thư mục

[HK1] [Tin 7] – Thực hành thao tác với tệp và thư mục

1.Tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 7 .Thực hành thao tác với tệp và thư mục- Tuần 6

2. Phiếu học tập

 

 

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Ôn tập Tin 7- CKHK1 – NH 2023 – 2024

Số người xem bài viết 347 Hệ thống Ôn tập Tin 7- CKHK1 – NH …